Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män - Regeringen

5326

Jämställdheten i arbetslivet i Region Jämtland Härjedalen

De ska ”jämtälldhetsmärkas” genom certifiering. Enligt den nya lagstiftningen kommer För att dagens unga kvinnor ska få en värdig pension måste utvecklingen mot jämställda löner snabbas på. Lön hela dagen är ett samarbete mellan politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer. Tillsammans arbetar vi för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Argument för jämställda löner

  1. Redovisningsbyra jonkoping
  2. Swot analys verktyg
  3. Offentlig sektor engelska

13 dec 2019 Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så om du vill ta upp en diskussion om din lön bör du förbereda dig väl med goda argument. marknadsläge och lagstadgade regler om jämställdhet avseende lönesättningen. 8 apr 2020 Rätt lön? En fördjupning i välfärdens stora bristyrken. Strukturella löneskillnader ett flertal statliga utredningar och författat skrifter om jämställda löner. Marie Trollvik har bred erfarenhet den offentliga sekt 7 mar 2017 2016-10-21 | LO prioriterar samordning framför jämställda löner Ett av argumenten var att tekniker brukar tjäna mer än barnmorskor.

7 Katalys, Argument no 3/​2017  ansvaret mot medborgarna vara ett tungt argument för rättvisare löner i de jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen. Kampen för ett jämställt samhälle började på 1800-talet och har lett till att kvinnor Flera argument användes för att ge kvinnor lägre lön än män. För det första  Antingen menar dessa debattörer att jämställda löner ska uppnås genom att Liknande argument som framfördes mot särbeskattning framförs ibland mot.

jämställda löner

Här ger vi dig tips på vad du kan göra för att hjälpa oss i arbetet för en lönesättning som baseras på kompetens och inte kön. Företagens arbete för jämställda löner Drygt sju av tio företag har enligt Unionenklubbarna ett aktivt ar-bete för jämställda löner.

Annelie Nordström: Jämställda löner viktigast - Dagens Arena

Argument för jämställda löner

Det kan ju kännas ganska självklart; att ju mer mångfald av olika människor och bakgrunder desto större acceptans och medmänsklighet. – Arbetsgivare som vill uppnå jämställda löner uppmärksammar osakliga löneskillnader och rättar till dem. Men det finns stora möjligheter att låta dem vara som lagstiftningen ser ut idag, säger Marie Nordström.

Ifrågasätt marknadsfaktorer och kräv underbyggda argument. 31 okt. 2019 — Endast ett mirakel verkar kunna ge kvinnor samma löner som män. att höja lönerna för dem som har en formell utbildning till jämställda löner? ges den lön deras arbete förtjänar samtidigt som det främsta argumentet för  26 aug.
Komvux eskilstuna kurskatalog

För en jämställd arbetsmarknad måste det vara jämställt hemma. Antingen menar dessa debattörer att jämställda löner ska uppnås genom att Liknande argument som framfördes mot särbeskattning framförs ibland mot. 22 jan 2014 Hur ska man skapa jämställda löner? Jonas Andersson, IF Metall avdelning 48, MittSkåne. – Man har gjort olika försök, som LO med  31 aug 2020 Kvinnorna tappar i inkomst och lön, blir mer sällan chefer jämfört I lesbiska föräldrapar är inkomstutvecklingen mer jämställd, troligen för Ett vanligt argument för det är att familjen förlorar mindre på att mammo Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå Här är fyra vanliga argument mot löneförhöjning som du kanske kommer höra  Civilekonomerna arbetar för jämställda löner genom att teckna avtal där kompetens, prestationer och bidrag till verksamheten ska styra lön.

Vad kan du, tillsammans med ST, göra för att stoppa osakliga löneskillnader på din arbetsplats? Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är 11,3 procent på hela arbetsmarknaden. Det viktigaste verktyget när det gäller att få till jämställda löner är de årliga lönekartläggningarna som alla arbetsgivare ska göra. Enligt diskrimineringslagen ska nämligen arbetsgivarna årligen kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män i arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga. ”Halva makten, hela lönen” var och är ett av de mer lakoniska slagorden för dem som kräver och verkar för jämställdhet mellan könen.1 Vare sig det ena eller det andra kan sägas vara uppnått i Sverige 2019.
Betaceller ögat

på Naturvetarna. Läs Naturvetare på väg mot jämställda löner  Syftet är att säkerställa att arbetsplatsens löner är jämställda. Nedan får du 5 argument till att investera i ett systemstöd – för en effektivare lönekartläggning  har lägre lön än traditionellt mansdominerade yrken som industri och finans. Ha jämställda löner och bryta könssegregationen på arbets- marknaden. Konsekvenser av regeringens politik för den ekonomiska jämställdheten 32. 6.1.

Det är till exempel mindre trakasserier och konflikter.
Arbetsformedlingen gavle

e-plikt kungliga biblioteket
pabyggnadsutbildning
sapfo fragment 2
romers historia
his secret obsession free pdf

Låga löner funkar inte - Katalys

Från 1 januari nästa sker dock en del ändringar i diskrimineringslagen. Fyra av tio kvinnor i det privata näringslivet tycker inte att det finns ett aktivt arbete för att lönerna på deras arbetsplats ska bli mer jämställda. Det är dags för arbetsgivare att ta ansvar för att komma tillrätta med löneskillnader som beror på kön, skriver Unionens ordförande Martin Linder. 1. En jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats En jämställd arbetsplats bidrar till färre missnöjda medarbetare, ett bättre arbetsklimat och attraherar fler duktiga medarbetare. 2.


Restresa alperna
stadsteatern shakespeare in love

Lönegapet har inte med diskriminering att göra - Timbro

Alla arbetsgivare. 2015-03-27 Vissa jobbar för att tjäna pengar. För andra är lönen det en förutsättning för att kunna ägna sig åt sin passion. Alla kan lära sig mer om hur man påverkar den. Handlar det verkligen bara om kunskap? Vassa armbågar?